Gallstones treatment

Sỏi mật là gì? Là tình trạng tích tụ sỏi trong túi mật, đường mật trong gan, đường mật ngoài gan Biến chứng của sỏi

Gallstone deseases

Sỏi mật là gì? Sỏi mật là những tinh thể cứng hình thành trong túi mật – cơ quan có hình dạng giống một quả

BS. Nguyễn Thái Bình
BS. Phan Nhân Hiển

Gửi câu hỏi tư vấn