Sỏi đường mật trong gan

1. Hiểu biết về sỏi đường mật và gan Sỏi đường mật trong gan hay còn gọi là sỏi gan. đây là những viên sỏi

BS. Nguyễn Thái Bình
BS. Phan Nhân Hiển

Gửi câu hỏi tư vấn