Sỏi đường mật trong gan

Tính thiết yếu của việc nghiên cứu can thiệp tán sỏi mật qua da  Theo thống kê, 10-15% dân số cả nước mắc bệnh sỏi

BS. Nguyễn Thái Bình
BS. Phan Nhân Hiển

Gửi câu hỏi tư vấn