Điều trị tán sỏi qua da bằng laser

Tán sỏi mật qua da bằng laser là gì? Đây là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu. Bệnh nhân được tán sỏi trong

BS. Nguyễn Thái Bình
BS. Phan Nhân Hiển

Gửi câu hỏi tư vấn